Vår odödliga själ

Under  min resa de senaste åren, inte minst under min utbildning i Psykosyntes, fick jag så ofta känslan av att jag redan visste det jag läste om fast jag inte visste om att jag visste det. Jag kunde förundras över känslan och jag var tacksam, för det var inte som när jag lärt mig saker tidigare som jag behövt studera in, nu var det mer som en påminnelse om något jag upplevt tidigare.

För mig blir det ett sätt att förstå att min själ har erfarenheter och visdom som jag kan ta del av. Min själ har förstått och upplevt delar av det jag läste om trots att jag som person i det här livet inte hade kommit i kontakt med det ännu. Jag upplever att min själ på olika sätt guidade mig fram till utbildningen just för att jag skulle komma i kontakt med den visdomen igen.

Att se på livet och mina upplevelser utifrån det andliga perspektivet att jag är en odödlig själ på tillfällig resa i just den här kroppen, med de här upplevelserna och erfarenheterna, hjälper mig att förstå och få perspektiv på mitt liv. Det hjälper mig att hitta min mening.

Även om min resa, precis som din, är unik så underlättar det att få dela sina erfarenheter med andra som utforskar livet på ett medvetet sätt. Att bli mer medveten om sig själv, sin personlighet och sina beteenden hjälper oss att se och släppa på inlärda mönster och anpassningar som vi kämpar för att upprätthålla på ett personligt plan, för att vi ska bli godkända i vår omgivning. Ju mer vi blir medvetna om oss själva och varför vi gör saker desto mer lyhörda kan vi bli för den visdom vår själ förmedlar till oss. Vad vi och vår själ innerst inne längtar efter och hur vi kan bli mer sanna mot oss själva.