Plats och sammanhang

Jag har under hela mitt liv haft en tendens att känna mig lite obekväm och fel i många sammanhang. Jag har haft lättare att lägga märke till hur jag skiljer mig från människor i en grupp än på vilka sätt jag har saker gemensamt med dem. Det blev extra tydligt under den period då jag började min egen personliga och andliga utveckling. Jag kände mig inte riktigt hemma och bekväm på många av de platser och i de sammanhang jag rörde mig i arbetslivet men även till viss del privat. Det var som att jag längtade efter något annat.

Det var min längtan efter att komma i större kontakt med min själ och den del av världen som vi inte kan se och ta på som jag inte fick utlopp för på de platser jag rörde mig på. Jag kände en längtan och nyfikenhet på något, men visste inte riktigt vad det var eller hur jag skulle söka upp det. Men på olika sätt öppnades tillfällen då jag möte människor som hjälpte mig att komma i kontakt med det jag var nyfiken på. Jag började dras till andra människor och sammanhang än tidigare och jag hittade platser där jag kunde dela tankar och utforska andra frågor än de som rörde vardagen, prestation och arbete. Jag kom i kontakt med mer andliga och existentiella frågor som hjälpte mig att förstå mig själv och världen ur helt nya perspektiv. Och det gav mig så mycket att få dela dessa tankar med andra.

Att skapa platser och möjligheter för den typen av samtal, där man kan dela och lära av varandra på olika sätt har varit en längtan i mig under en längre tid. Jag har många gånger varit en deltagare i gruppen men nu är det äntligen dags att vara med och hålla och leda den typen av samtal. Jag känner mig så redo och ser verkligen fram emot att få dela tankar och erfarenheter med andra människor på deras resa. Det var dessa platser och sammanhang jag längtade efter i början av min resa och jag hoppas innerligt att de som längtar efter att inspireras, dela och växa tillsammans med andra ska hitta sin plats i vår gemenskap.