Räcker det med att se och ändra sitt sätt att tänka för att nå insikt och ändra sitt beteende?

Läs mer