Att bli mer hel

Det handlar inte om att bli bättre utan om att bli mer hel. Inte för att vi är trasiga utan för att vi oftast inte vill veta av alla delar av oss själva vilket kan ställa till problem då vi reagerar på händelser och personer utifrån perspektiv vi själva inte är medvetna om.

Att se och tillåta alla delar av mig själv har varit det mest omvälvande och utvecklande på min resa. Det väcker mycket rädsla att se och erkänna delar och känslor i mig som jag lärt mig genom livet att man inte ska ha. Men när jag ser dem, accepterar dem och tar ansvar för dem finner jag en annan frihet och helhet. Jag behöver inte längre ljuga eller hålla undan något från mig själv, jag behöver inte hitta undanflykter och bortförklaring till mitt beteende. Det gör att jag kan möta andra människor mer öppet och utan dömande. För mig är det en viktig aspekt och ett grundfundament i mitt arbete. Att heala är att göra något mer helt, vilket är ett av målen i alla möten jag har med andra människor oavsett om det handlar om samtal eller healing.

Att få vara sig själv med alla sina delar, även de man inte ens vill erkänna för sig själv och bli bemött i det utan dömande, läker, det helar. För när man erkänner och accepterar de sidor hos sig själv som man försökt trycka ner blir man mer hel. Man ser och lär känna mer av sig själv och kan använda det på ett mer konstruktivt sätt. Tidigare kanske de dolda delarna ibland visat sig genom olika påhopp på andra människor som man inte riktigt vill kännas vid eller förstår var de kommer ifrån.

Det är väldigt befriande att se en del av sig själv som man tidigare tryckt undan på ett nytt tillåtande och kärleksfullt sätt. Det kan vara en känsla, en tanke eller en föreställning till exempel. Det är som att ha ett litet barn inuti som alltid har blivit satt i skamvrån för sitt sätt att vara men som plötsligt bemöts med kärlek och intresse och får möjlighet att beskriva hur det känner och tänker. Det arga, ledsna eller besvikna lilla inre barnet kan äntligen förstå sig själv och bemötas och bekräftas. Kanske leder till leende, glädje och livslust eller en större förståelse för det värde barnet för med sig och hur det bidrar till det som är Jag och hela mitt uttryck. Jag får tillgång till en större del av av allt som är Jag och kan använda det på medvetna sätt.