Plats och sammanhang

Att hitta platser och sammanhang där jag kunnat inspireras, dela och växa tillsammans med andra har betytt mycket för mig på min personliga och andliga resa.

Läs mer
Vår

Naturen har ett flöde i årstiderna, ibland utåtriktat växande, blommande och ibland inåtriktat förmultnande och kraftsamlande. Detsamma gäller oss, jag känner nu att jag följer naturen i den spirande våren.

Läs mer

Ofta tror vi att vi behöver ändra eller förbättra oss för att bli bättre människor. Men det handlar inte om att bli bättre utan om att bli mer hel och mer medveten om det vi är och har i oss.

Läs mer

Att följa själen är för mig hjärtats väg. Där vi är i kontakt med vår egen storhet och våra egna svar och sanningar.

Läs mer

Att uppleva att jag redan visste något jag läser eller hör om fast jag inte visste om att jag visste det.

Läs mer