Välkommen till en upplevelse
av glädje, kärlek och möjligheter.

Jag vill bjuda in dig att utforska insikt i dig själv. Att leva mer i ditt sanna jag. Hitta ditt sätt att se på livet och världen, för det påverkar din upplevelse och din livskraft. Du är mycket större och kraftfullare än du tror.

Du är större än du tror

Min uppfattning om vad det innebär att vara människa utvecklas hela tiden. Jag upplever att vi är multidimensionella varelser som, när vi öppnar upp oss för det, kan komma i kontakt med förmågor och insikter som visar oss bortom den fysiska världen.

Min tro är att vi alla är förenade i livskraften, att vi har en unik själ som växer genom upplevelser och att vår mänskliga del, den person vi är i just det här livet, är det som möjliggör en stor del av upplevelserna. När vi blir mer medvetna om vilka vi är, när vi börjar lyssna in och lita på oss själva får livet en ny mening och vi kan påverka våra upplevelser på ett nytt sätt.

Din världsbild

Har du funderat över hur du ser på världen och livet? Och hur det påverkar dina vardagsupplevelser? Det är lätt att fastna i den negativa och hopplösa bilden av världen som på många sätt omger oss i vardagen, men när vi är öppna kan vi också hitta mycket hopp, glädje och kärlek.

Upplever du att livet händer för dig eller mot dig?

Det vi fokuserar på växer. Vad väljer du att hålla i ditt fokus?

En resa som kräver mod

Att utvecklas, lära känna sig själv, läka och öppna upp för en ny syn på livet kräver mod. Det innebär ofta sårbarhet och att trampa upp nya stigar. Även om vi kan hitta mycket igenkänning i varandra och ta hjälp på olika sätt, så är det samtidigt en unik resa vi gör, var och en, i vårt inre och ibland kan det kännas ensamt.

Ofta behöver vi syna våra gamla sanningar och sådant vi tryckt undan i oss själva. Människor i vår närhet kan ha en annan uppfattning och svårt att förstå vår resa, ibland innebär det att vi byter ut en del av vårt umgänge. Vi lämnar sammanhang och människor vi inte längre har så mycket gemensamt med och knyter nya kontakter med andra människor som gör liknande resor och delar våra nya uppfattningar.

Inspiration

Jag delar gärna med mig av mina upplevelser och tankar på sätt som kan väcka igenkänning, förståelse och vilja till utveckling hos dig som lyssnar. Min intention är att du inte bara ska höra orden utan även få en upplevelse av kontakten med dig själv och din sanning. Jag älskar att prata om och utforska frågor om livet, universum, energi och att vara människa, tillsammans med andra.

Läs mer

Utforska Insikt

I enskilda sessioner är jag din vägvisare och håller space för ditt inre utforskande och din utveckling. Du har dina egna svar men vi hjälps åt att hitta fram till och tolka dem. Genom samtal, kontakt med din kropp, dina känslor och ditt undermedvetna samt healing.

Läs mer

Inspireras av mirakel

Mirakelkur för själen är en bokserie med sanna och extraordinära berättelser direkt ur verkliga livet av vanliga människor som har upplevt det ovanliga. Böcker att inspireras av och att bli påminda om vilken kraft vi alla har inom oss. Den 25 november 2023 släpps den tredje boken i serien, den gula.

I den är en av berättelserna min. Min upplevelse är inte så ovanlig och extraordinär egentligen, jag tror att många kommer att känna igen sig.

Läs mer