Vägledande samtal

Healing i  Eskilstuna, Gnesta, Mariefred, Nykvarn, Nyköping, Södertälje med flera

Mina vägledande samtal och healing passar den som är nyfiken på sig själv och som har en önskan om utveckling och att känna sig mer tillfreds med sig själv och livet. Den som vill ta större ansvar för sig själv och sitt agerande istället för att styras av det som händer runtomkring sig samt vad andra gör. Det kan också handla om en specifik frågeställning i livet just nu som du vill få hjälp att utforska samt ta nästa steg kring.

Vägledande samtal innebär att jag guidar och hjälper dig att hitta dina svar utifrån de frågeställningar du kommer med. Alla har vi våra svar inom oss men det kan vara svårt att komma åt dem i vardagen med alla intryck som ständigt finns runtom och i oss. Det är inte heller något vi får lära oss i skolan eller alltid pratar så mycket om.

För att komma i kontakt med och förändra beteenden, känslo- och tankemönster räcker det inte enbart att prata och vara i vårt medvetna intellekt. En stor del av det vi gör styrs av vårt omedvetna och alla delar av oss människor påverkar varandra, kropp, känslor, tankar, själ och energier. Därför används olika tekniker under sessionerna utifrån det ämne vi arbetar med för stunden, till exempel samtal, visualisering, bild och rörelse. När vi blir mer medvetna om oss själva och vad som omedvetet styr oss kan vi istället själva välja mer medvetet hur vi vill agera.
Healing och vägledande samtal är något jag erbjuder för er i städer såsom Eskilstuna, Gnesta, Mariefred, Nykvarn, Nyköping och Södertälje med dess omnejd.

Välkommen att kontakta mig om du har några frågor eller funderingar!

Vägledningens omfattning anpassar vi utifrån den målbild du sätter upp.
Pris:
700 kronor/60 min session
875 kronor/75 min session

Psykosyntes som grund

Psykosyntesen ligger som grund i mitt arbete. Psykosyntesen är en humanistisk psykologi som grundades i början av 1900-talet av den italienske psykiatern Roberto Assagioli. Det är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande och den utgår från det friska i människor och den potential vi alla besitter. Psykosyntesens sätt att se på människan är väldigt tillåtande och accepterande. Det är ingenting man försöker gömma eller ta bort, alla delar av oss kan gynna oss om vi använder oss av dem på ett medvetet sätt. En viktig aspekt är också att vi är i kontakt med vår vilja och agerar utifrån den.
En annan influens för mig är Nonviolent Communication som har mycket fokus på att vi förstår våra behov och att vi själva ansvarar för att få dem uppfyllda och hur vi kan kommunicera det i relation till andra.
Andra områden som influerar mig och där jag ständigt fördjupar min kunskap är kring vårt hjärta och hur vi kan nå vår intuition och visdom samt vår hjärna och hur vi kan nå det undermedvetna, bli mer medvetna och hur vi kan ändra vårt beteende utifrån det. Meditation är ett viktigt verktyg som jag använder mig av för att utveckla mig själv men också i vägledningssessioner. Jag utforskar också området energi, hur vi kan ta hand om, behålla och öka vår energi.