Om Sanna

Jag vill dela mina insikter och vara en inspiratör och guide för att hjälpa andra att få större kontakt med sig själva, sin förmåga och sin längtan. Att leva mer i medvetenhet och kärlek, utifrån hjärtat. 

Jag arbetade nästan 20 år i bankbranschen och trivdes på många sätt, men hade ändå då och då en känsla av att jag inte riktigt passade in och att de andra närsomhelst skulle förstå det och ifrågasätta vad jag gjorde där. Idag förstår jag att den känslan hade mer med mig själv än någon annan att göra. Jag kände inte mig själv och försökte vara och agera på ett sätt jag trodde förväntades av mig på den platsen. Det var i själva verket jag själv som ifrågasatte mitt beteende och platsen jag var på. Att jag nu ägnar min tid åt det jag verkligen är intresserad av och som känns sant för mig ger en fantastisk frihetskänsla och är otroligt utvecklande.

Mina studier i psykosyntes på HumaNova och mitt allmänna intresse för människan och alla våra dimensioner har fördjupat min förståelse för vikten av medvetenhet, att känna sitt sanna jag och att arbeta med alla våra aspekter. Vårt mående påverkas av alla våra delar - känslor, tankar, kropp, själ och energi. Att förstå mitt ansvar för mitt eget liv och hur mycket jag faktiskt medvetet kan påverka hur jag mår och agerar är fantastiskt. Och jag känner tacksamhet och glädje för att få guida andra människor i processen till självinsikt och medvetenhet i mitt arbete.